Allmänna Villkor - Idrottsfoto till påseende
Bildexperten har som ambitionen att alltid ge hög service till våra kunder, och därför arbetar vi efter nedanstående köpvillkor.
Vid frågor kontakta oss på
kundtjanst@bildexperten.se

Påseendebeställning via beställningslapp/beställningssidor på bildexperten.se
Att beställa hem våra produkter till 14 dagars påseende innebär inget köptvång.

Enkelt uttryckt kan man säga att det innebär detta att ni "lånar" hem bilderna av oss under en påseendetid på 14 dagar..
Via vår beställningslapp eller via våra beställningssidor på hemsidan väljer ni vilka produkter ni vill få hem och titta på för påseende.
Om beställning inkommer på en produkt som vi ej fotograferat (ex. porträtt)  levereras endast lagbilden.
Vid oklara beställningar, levereras idrottstavlan. Syskon/kompisbild skickas per automatik ut om sådan tagits.
När bilderna levererats till er väljer ni i lugn och ro inom påseendetiden vilka bilder ni önskar behålla.

Paketpriserna gäller dock endast vid köp av hela bildpaketet..
Väljer ni att returnera delar av bildpaketet under påseendetiden  tillämpas
ordinarie pris på de produkter ni väljer att behålla.
Ni räknar då själva ut vad ni skall betala för de bilder ni önskar behålla. (styckpriser  finner ni på fakturan)

Önskar ni beställa fler bilder, så kan efterbeställning av bilder kan göras upp till ett ett år efter fotograferingen.
Vi behandlar personuppgifterna ni lämnat i enligt med dataskyddsförordningen GDPR

för att administrera påseendet i datasystem.
Samtycke till behandling och lagring av personuppgifter inhämtas i samband med beställning av bilder hos oss.


Returrätt vid påseendebeställning​
Alla returer skall ske inom 14 dagar från fakturadatum.

De produkter ni ej önskar behålla måste vara oss tillhanda senast det datum som är förfallodatum på er faktura.
OBS! Lämna ej oönskade fotoprodukter till Er idrottsförening då vi ej kan ta ansvar för dessa returer.
Vid retur ansvarar ni för försändelsen.
Försändelser som ej inkommit  till oss inom ramen för påseendetiden kommer debiteras.


Betalning vid påseendebeställning
Alla våra produkter levereras tillsammans med en faktura.
Betalningsvillkor på fakturan är 14 dagar.
Vid betalning ange alltid fakturanr/ kundnummer.
Expeditionsavgift 30kr tillkommer på alla beställningar, även styckbeställningar och efterbeställningar.
Behöver vi påminna om betalning skickas en betalningspåminnelse ut från oss.

Vi debiterar då även påminnelseavgift fn. 60 kr samt dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.
Alla produkter tillhör Bildexperten tills full betalning erlagts.