Frågor & Svar - Beställning via påseende

Här nedan har vi samlat våra vanligaste kundfrågor och passat på att svarat på dem åt er.

Är det någon fråga som ni inte lyckas finna svar på finns våra medarbetare på

kuntjänst tillgängliga för att hjälpa er.

Tveka inte att maila oss om ni undrar över något!  kundtjanst@bildexperten.se

PÅ FOTODAGEN:

 

1. Vad är det för lapp vi fått med oss hem?
Dagen då fotograferingen ägde rum lämnade vi ut en beställningsblankett till er. Denna kan fyllas i på plats om du är myndig (18år), eller fyllas i hemma (om du är under 18 år) eller skickas portofritt till oss i efterhand. Tänk på att skicka in denna blankett snarast efter fotograferingen om ni önskar beställa årets idrottsfoton.

Det går även bra att göra en beställning direkt här på hemsidan.

2. Vad gör jag om vi saknar beställningsblankett?
För att kunna beställa bilder behöver du ditt kundnummer. Det går även bra att ange:
(Föreningens namn+lagnamn) i fältet för kundnummer.
Kontakta vår kundtjänst via mail så hjälper de dig vidare för att kunna beställa era bilder.

3. När det gäller Kompis/Syskonfotografering, får man endast ta syskon- eller kompisbild, eller har man möjlighet att välja båda alternativen?
Vårt fototeam som är hos er och fotograferar har ofta ett fullspäckat schema att hålla sig till. De måste i  första hand prioritera att alla spelare/medlemmar får möjlighet att fotograferas med ett av alternativen. Vi försöker självklart i mån om tid fotografera allt vi hinner med.
Tala gärna med vår personal på plats, de hjälper er gärna. 

4. Får mitt barn fotografera sig tillsammans med syskon eller kompis som går i ett annat lag men inom samma förening?
Absolut, man kan ta både syskon och kompisbild fast man ingår i olika lag. Tala med vår personal på plats, de hjälper er gärna.

EFTER FOTODAGEN:

 

1. Vi har lämnat beställningsblanketten på fotodagen, hur lång tid tar det innan vi får hem bilderna vi beställt?
Så fort vi emottagit er beställningsblankett, påbörjar vi vårt arbete att leverera bilderna inom 14 dagar.

2. Vi har skickat in beställningsblanketten inom en vecka efter fotodagen, hur lång tid tar det innan vi får hem de bilder vi beställt?

Så fort vi emottagit din beställningsblankett, påbörjar vi vårt arbete att leverera bilderna inom 14 dagar.

FAKTURA FRÅGOR:

 

1. Jag har tappat bort min faktura, hur betalar jag?
Kontakta vår kundtjänst via mail för att få de uppgifter du behöver för att kunna betala er faktura.
t.ex. fakturanr/OCR nr PG/BG nummer.

2. Vad händer om jag blir försenad med min betalning?
Då 14 dagar gått (påseendetiden), väntar vi alltid 5-7
dagar och skickar sedan ut en betalningspåminnelse till er.
På denna har det lagts till en påminnelseavgift fn. 60kr.
Om betalning ändå ej sker inom betalningsbetingelserna på påminnelsen, överlåts fakturan till Svea Inkasso för vidare hantering.
Ytterligare lagstadgade kostnader läggs då på fn.180 kr.

Därför uppmanar vi er att alltid kontakta oss så fort ni kan om ni har glömt betala eller vill få lite extra tid på er.
 

3. Om det finns en skuld som blivit oreglerad, krävs barnen på pengar när de fyller 18?

Nej, hos oss ligger skulden alltid hos beställaren; som måste vara en myndig person över 18 år. Genom att inhämta personnummer på beställaren skyddar vi minderårig från betalningsansvar.

ÖVRIGA FRÅGOR:

 

1. Måste jag behålla alla bilder/produkter?
Nej, då alla våra produkter levereras till 14 dagars påseende, har Ni full returrätt inom dessa dagar (undantag för efterbeställningar). Er retur måste dock vara oss tillhanda senast förfallodatum på er faktura för att kunna godkännas av oss.

2. Hur skickar jag tillbaka de produkter som jag inte önskar behålla?
På er faktura, som medföljde leveransen, finner ni nederst i höger hörn av faktuan en liten returblankett som ni klipper ut och klistrar/tejpar på  kuvertets fönster.
VIKTIGT! Stryk över B på kuvertet! Sedan lägger Ni kuvertet på postlådan.

 

3. Vi vill beställa fler bilder, hur gör man en efterbeställning?
Via vår hemsida kan ni enkelt efterbeställa fler bilder eller
beställa förstoringar. >>Efterbeställning>>

4. När får jag min efterbeställning?
Leveranstiden är ca 2-3 veckor från inkommen beställning.

Viktig information om lagbildsfotograferingen:
Den 25 maj 2018 började en ny dataskyddslag gälla i Sverige. Den ersatte den gamla personuppgiftslagen (PUL).
Bildexperten har alltid jobbat i enlighet med PUL, och hanterat våra kunders personuppgifter på ett sökert och betryggande sätt.
Vad innebär då den nya lagen? Jo skillnaden är att den nya lagen ställer högre krav på oss som företag i vår
hantering av era personuppgifter. Läs mer om detta i vår integritetspolicy här

LAGBILDSFOTOGRAFERING:
All lagbildsfotografering sker efter att vi inlett ett samarbetsavtal med er idrottsförering.
Vid lagbildsfotografering sker fotograferingen av lagbilder/gruppbilder på er idrottsförering med stöd av Tryckfrihetsförordningen (TF) som är en av våra grundlagar i Sverige.
Det innebär att vi inte behöver inhämta samtycke för att fotografera lagbilder/gruppbilder på er idrottsförering. Närvaron är givetvis frivillig.

INDIVIDUELL FOTOGRAFERING:
I samband med lagfotograferingen erbjuder vi även föreningens medlemmar att  ta individuella foton/kompisfoton.
För att vi skall kunna ta denna typ av bilder måste vi inhämta samtycke från målsman/vårdnadshavare om den som skall fotograferas är under 14år,  inför fotograferingen.
Detta samtycke måste ske skriftligt av målsman/vårdnadshavare där man godkänner att vi lagrar och hanterar personuppgifterna för att kunna erbjuda er att ta del av bilderna
och köpa dem om man så önskar. Att samtycka till att bilder tas eller att beställa hem bilderna för påseende innebär inget köptvång. 
Man godkänner även  vår Integritetspolicy i sin helhet.

I vår strävan att genomföra fotograferingen på bästa möjliga sätt, så lika som möjligt för alla så ingen känner sig utanför, så gäller följande om vi av någon anledning
inte kunnat inhämta samtycke inför individuell fotografering:
Vi fotograferar individuella bilder/kompisbilder på plats med stöd av intresseavvägning.
I samband med detta får man en fotolapp med information om hur man kan beställa hem bilderna för påseende antingen genom att skicka in fotolappen ifylld via post eller via vår beställningssida på vår hemsida. Där informerar vi om hur det fungerar med skriftligt samtycke och att bilderna endast kommer finnas kvar hos oss i en begränsad tidsperiod innan de raderas om inget samtcyke/beställning inkommer. När vi fotograferar individuell bild/kompisbild utan skriftligt samtycke från målsman/vårdnadshavare när den som fotograferas är under 14 år sker detta med stöd av intresseavvägning som är en laga grund för tillfällig hantering av personuppgifter där vår enda avsikt för hanteringen av personuppgifterna är att kunna erbjuda er att ta del av bilderna. Man kan givetvis när som helst kontakta oss och begära att bilderna raderas i fötid. Genom att kontakta vår kundtjänst via mail: kundtjanst@bildexperten.se och är ange sitt kundnummer som man fått på sin fotolapp vid fotograferingstillfället.
Att nyttja denna rätt att begära att vi raderar personuppgifterna är under förutsättning att man ännu inte gjort någon beställning av bilderna.