Föreningen utser en kontaktperson som lägger upp ett körschema

för fotograferingen. Ett körschema innebär att man i förväg bestämt vilken ordning föreningens lag ska fotograferas.

Kontaktpersonen bestämmer plats där fotograferingen
skall äga rum. Fotograferingen kan planeras in under en träning på kvällstid eller under en hel dag, exempelvis under en helg.

Inomhusfotografering:

Vid fotografering inomhus behöver vi tillgång till en viss storlek

på fotolokal. Detta då vi använder utrustning, såsom bakgrundfonder, blixtar mm.
En gymnastiksal i normal storlek fungerar alltid
utan att ni egentligen behöver tänka på storleken.
Bokar ni däremot en separat lokal t.ex. ett konferensrum/matsal
så måste lokalen uppfylla följande mått:

Längd: 8m, Bredd 4m, Takhöjd, Minst 2,5 m

Utomhusfotografering:

Bra att tänka på när man i förväg utser en fotoplats utomhus
är att man skall försöka se en möjlig passande bakgrund.
Med detta menas en bakgrund som helst är fri från förbipasserande
människor eller trafik.

På fotodagen sker fotograferingen enligt det tidigare

bestämda körschemat.
Har föreningen egna specifika önskemål t.ex. sponsorbilder,
så sker även detta enligt tidigare bestämt schema och överenskommelse.

Vid bokningen av fotograferingen lämnar vi ut ett informationsblad som skall vidarebefordras till samtliga berörda lagledare/tränare

och för publicering via er hemsida eller lagsidor.

Lagledarna/tränarna i sin tur, ansvarar för att informationen når medlemmarna i god tid innan fotograferingen.

Detta för att alla skall få samma korrekta information om hur fotograferingen går till.

Detta informationsblad innehåller bl.a. information om korrekt

klädsel vid fotograferingen.
Med korrekt klädsel menar vi t.ex. om man skall ha samma matchställ, en viss typ av strumpor, en viss typ av skor etc.