Ca. 4-6 veckor efter slutförd fotografering skickar vi 

ut en utvärderingsblankett  tillsammans med bildskivan

som innehåller samtliga lagbilder från årets fotografering.

 

Utvärderingsblanketten skall fyllas i av fotoansvarig och

skickas in till oss så snart ni har möjlighet.

På utvärderingsblanketten fyller ni även i uppgifter 

såsom plus/bankgiro dit vi kan utbetala årets kontantsponsring.

 

När er utvärderingsblankett inkommit till oss, sker utbetalningen

efter ca 2-3 månader.

Detta då sponsringen baseras på vad medlemmarna köpt.

Normalt är försäljningen klar inom denna tidsram.